Wat is AVG?

Nieuwe wet op de gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet op de gegevensbescherming in de Europese Unie. De AVG vervangt de Richtlijn inzake gegevensbescherming die in 1995 in werking is getreden. Hoewel in de AVG veel van de beginselen uit de richtlijn zijn terug te vinden, is de strekking van deze nieuwe wetgeving ambitieuzer.

Zeggenschap op persoonsgegevens

Een van de opvallendste veranderingen is dat personen op grond van de AVG meer zeggenschap hebben over hun persoonsgegevens. Daarnaast moeten organisaties die persoonsgegevens verzamelen, verwerken of analyseren aan veel nieuwe verplichtingen voldoen. De AVG geeft de nationale toezichthouders ook meer bevoegdheden om aanzienlijke boetes op te leggen aan organisaties die inbreuk plegen op de nieuwe verordening.

AVG ook voor mijn organisatie?

Ja! De nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Voor veel organisaties is dit een hele opgave. De AVG heeft een veel breder toepassingsgebied dan op het eerste gezicht lijkt. In tegenstelling tot de privacywetgeving in sommige andere jurisdicties, geldt de AVG voor bedrijven van elke omvang en in alle sectoren.

 

Best veel en complex. Voor maar € 25,-- per maand ontzorgen wij u met onze AVG-Ready dienst.