AVG-kennispartner

PossIT als AVG-kennispartner

Iedere organisatie legt persoonsgegevens vast, of dat nu van klanten of personeel is. De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. De nadruk van de verordening ligt op het aantonen van de wettelijke verplichtingen en sluit hiermee beter aan op de eisen van het huidige digitale tijdperk. 

 

Helderheid verwerking persoonsgegevens

Naast namen en adressen vallen ook gegevens gekoppeld aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. Een belangrijke fase is inzichtelijk maken welke persoonsgegevens worden vastgelegd. Door dit proces helder te maken en risico's te inventariseren, ondersteunen we uw organisatie bij het AVG-compliant traject. 

 

procedure bij een Datalek

Onder de AVG is het melden en documenteren van een datalek verplicht. Heeft u al gedacht aan het opstellen van een procedure hoe te handelen bij een datalek? Ingewikkelde materie, maar PossIT adviseert en ondersteunt u met het opstellen en implementeren van een proces voor uw organisatie met de AVG-ready diensten.  

 


Het AVG 10-stappenplan

Met het AVG 10-stappenplan maken we uw organisatie AVG compliant.

  1. Bewustwording: uw onderneming is bekend met de nieuwe privacyregels.
  2. Rechten van betrokkenen: privacyrechten voor personen: zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering.
  3. Overzicht verwerkingen: inzichtelijk maken welke persoonsgegevens worden gebruikt, met welk doel, waar ze worden opgeslagen en wie er toegang tot de gegevens hebben.
  4. Data protection impact assesment (DPIA): vooraf in kaart brengen van de risico’s van gegevensverwerking.
  5. Privacy by design en privacy by default: alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.
  6. Functionaris gegevensbescherming: een functionaris gegevensbescherming aanstellen.
  7. Meldplicht datalekken: procedure bij datalekken opstellen en implementeren.
  8. Verwerkersovereenkomsten: verwerkersovereenkomst opstellen met iedere organisatie die persoonsgegevens voor uw bedrijf verwerkt.
  9. Leidende toezichthouder bepalen: is uw organisatie in meerdere EU-landen actief? Onder de AVG (GDPR) hoeft u maar met één privacy toezichthouder zaken te doen, de leidende toezichthouder. Bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.
  10. Toestemming: uw organisatie moet kunnen aantonen dat er geldige toestemming is verkregen.