AVG Kennispartner

Onze aanpak is helder, professioneel en gericht op een langdurige samenwerking. We willen samen met onze klanten een verbinding aangaan waar we als kennispartner meedenken in realisatie van de bedrijfsdoelstellingen door inzet van de juiste IT en Security oplossingen.

Vanaf 25 mei 2018 kan niemand er meer omheen: dan treedt de Europese wetgeving over het verwerken van persoonsgegevens, de AVG, in werking. Iedere organisatie heeft met privacy te maken. Veel van hen worstelen met het vinden van een goede aanpak.

POSSIT AVG-Ready vanaf € 25,-- per maand Voor veel organisaties is het niet eenvoudig om te voldoen aan alle bestaande én nieuwe privacywetgeving. POSSIT kan u hierbij van dienst zijn met zijn AVG dienstverlening AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De nieuwe wet is in 2016 bekend gemaakt, vanaf 25 mei 2018 is de AVG écht van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Moet je als organisatie voldoen aan de eisen van de AVG? Jazeker, de nieuwe Europese privacywet geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Voor veel organisaties is dit een hele opgave. Soms is het bijvoorbeeld verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen, een verwerkingsregister bij te houden, verwerkersovereenkomsten te sluiten en een datalekregister te hebben. Daarnaast moet u ook nog eens alle eventuele wijzigingen goed volgen en doorvoeren in uw organisatie en registers. Best veel en complex. Daarom biedt POSSIT AVG-Ready ondersteuning.

De dienst bestaat uit twee fasen, de implementatie- en een abonnementsfase. Tijdens de implementatie worden onder meer een verwerkingsregister, een datalekregister en een aantal procedures opgesteld en geïmplementeerd. Tevens wordt het personeel in de praktijk getraind in het gebruik van deze procedures en registers. Daarnaast worden met alle leveranciers indien nodig verwerkersovereenkomsten gesloten. Tijdens de abonnementsfase, dit is een optionele fase, komt POSSIT eenmaal per jaar bij uw bedrijf langs om de laatste stand van zaken door te nemen en u te adviseren met betrekking tot de AVG. POSSIT levert u in deze fase een Functionaris Gegevensbescherming. Deze is bereikbaar voor vragen omtrent de AVG en de gegevensverwerkingen binnen uw organisatie.

Meer informatie


NEEM CONTACT MET ONS OP

CONTACTGEGEVENS

Bezoekadres:
Francois Haverschmidtwei 2
8914 BC Leeuwarden

Postadres:
Douwe Kalmaleane 57
8915 HC Leeuwarden

058-7410001
info@possit.nl